POLÍTICA DE COOKIES E PRIVACIDADE DE DATOS

 1. DATOS IDENTIFICATIVOS
 • Titular: ASOCIACIÓN CLÚSTER TIC GALICIA, en adelante “CLUSTER TIC GALICIA”, actuando como propietaria de la página web www.cimsgal2018.gal.
 • NIF: G70157581
 • Páxina web: www.clusterticgalicia.com
 • Domicilio Social: Edificio CEM –  Cidade da Cultura. Monte Gaiás, 15707 Santiago de Compostela
 • Dirección de correo electrónico: info@clusterticgalicia.com
 • Rexistro de Marca OEPM: “CLUSTER TIC GALICIA”; Expediente: M2925198
 1. CONTIDO DA PÁXINA WEB

Advertímoslle que CLUSTER TIC GALICIA é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.)

A páxina web www.cimsgal2018.gal está composta por textos que pretenden informar aos seus usuarios e clientes. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso ó CLUSTER TIC GALICIA.

CLUSTER TIC GALICIA non responde por aqueles contidos aos que os usuarios terán acceso a través de enlaces de terceiros que conteñen a páxina web de CLUSTER TIC GALICIA. Os uso dos enlaces de terceiros non implicará que CLUSTER TIC GALICIA apoie os contidos das páxinas externas. Á súa vez, infórmase de que CLUSTER TIC GALICIA ten o consentimento para utilizar as marcas de terceiros que aparecen na páxina web

 1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Datos persoais que se recollen a través de CIMS GAL 2018 e as súas finalidades

A través de la página web www.cimsgal2018.gal el usuario podrá o en algunos casos deberá facilitar cierta información personal necesaria para llevar a cabo la ejecución de su solicitud.

CLUSTER TIC GALICIA informa a todolos usuarios que cumpre adecuadamente coa normativa actual de protección de datos e en especial co «REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO Y DO CONSELLO, do 27 de abril de 2016, relativo a protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento dos datos persoais e da libre circulación dos datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos)».

A continuación, informamoslle sobre as diferentes finalidades para as que podemos obter datos persois a través da páxina web do CLUSTER TIC GALICIA:

 • Rexistro de usuarios para a asistencia a xornada CIMS GAL 2018:

Xestión dos usuarios que realicen o rexistro a xornada a través da páxina web www.cimsgal2018.gal para confirmar a súa asistencia. Estos datos serán tratados para ter a relación de asistentes a xornada e serán conservados durante un ano.

 • Redes Sociais:

Dende a páxina web www.cimsgal2018.gal dáse acceso directo as súas redes sociais, as cales tamén poderán utilizar para poñerse en contacto co CLUSTER TIC GALICIA. Aqueles que se poñan en contacto con CLUSTER TIC GALICIA a través das redes sociais serán redirixidos a páxina web do CLUSTER TIC GALICIA, para que poidan facilitarnos os seus datos persoais de forma adecuada.

Exercicio de sus derechos

Cualquier Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e oposición. Pode enviar un escrito a dirección arriba indicada do CLUSTER TIC GALICIA ou a dirección de correo electrónico que se facilita na páxina web (info@clusterticgalicia.com) para exercitar os seus dereitos, de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e oposición. En ámbolos casos deberá adxuntar unha copia do seu DNI e do solicitante, ou se o considera oportuno, poderá firmar o documento electrónicamente e enviala a través do correo electrónico en adxunto.

Confidencialidade e Seguridade dos datos

Comunicámoslle que en relación co tratamento dos seus datos persoais, CLUSTER TIC GALICIA adoptou os niveis de seguridade recomendados pola normativa vixente sobre protección de datos persoais, implantando tódalas medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantisen a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais que o usuario facilite a CLUSTER TIC GALICIA. Ademais, CLUSTER TIC GALICIA ten instalados os medios técnicos necesarios para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais que o usuario facilitou no seu momento.

 Comunicacións comerciais

Informámoslle de que non se utilizarán os datos persoais recollidos para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico que non solicitara o usuario, salvo naqueles casos no que usuario dera o seu consentimento explícito para o envío de tales comunicacións.

 1. COOKIES

Informámoslle que na páxina web www.cimsgal2018.gal non se utilizan cookies.

 1. NORMATIVA E XURISDICCIÓN

Os textos permanecerán accesibles para os usuarios en todo momento dende a páxina web www.cimsgal2018.gal.

A relación entre CLUSTER TIC GALICIA e o USUARIO rexerase pola normativa española actual e calquera disputa será sometida aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela.